System Implementation

การ Implement ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปมักตามมาด้วยปัญหา ความล่าช้า หรือ ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ เรามีวิธีการ จากประสบการณกว่า 20 ในการวางระบบให้สอดคล้องกับธุรกิจ โดยเน้นการใช้งานได้จริงตามความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งาน

  1. บริการให้คำปรึกษาและจัดการโครงการ
  2. การจัดการด้านข้อมูล และการโอนย้ายระบบ
  3. การส่งมอบและสนับสนุนภายหลังการส่งมอบ

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0